Nowe życie starych butów

Share This
Buty to w moim domu temat tabu; Ślubny bowiem wiecznie narzeka, że mam ich za dużo. Ja się pytam: jak kobieta może mieć zbyt wiele par butów? Po kolejnej wymianie zdań postanowiłam zrobić mu psikusa i odmienić moje stare trampki - dzięki tej metamorfozie mam całkiem nowe i eleganckie butki, które z powodzeniem mogę ubrać nawet na imprezę w gronie znajomych.

Trampki rulez!
Uwielbiam trampki; mogłabym je nosić cały rok na okrągło gdyby tylko nie było zbyt zimno i mokro. Przyznaję się też szczerze, że mam kilka par, a wśród nich nawet takie nieco znoszone ale jakże wygodne! Ciężko się rozstać z takimi butami mimo, że czasy świetności mają dawno za sobą i nie wyglądają zbyt dobrze. No właśnie! Jest sposób by je odmienić i swoje (kiedyś) białe ulubione buty, może nawet przebarwione, zmienić w coś całkiem nowego.
Materiały potrzebne do metamorfozy
 • buty (u mnie trampki) - mogą być nowe lub już używane, którym chcesz nadać drugie życie
 • 1-2 tubki kleju do obuwia TADAM - można go kupić w wielu sklepach, np. Leroy Merlin, OBI czy Tesco
 • pędzelek - najlepiej płaski, którym będzie wygodniej rozprowadzić klej
 • rękawiczki gumowe - dla zachowania czystości rąk, a tym samym uniknięcia posklejania się wszystkiego wokół. Przydadzą się także mokre chusteczki lub ściereczka do usuwania nadmiaru kleju.
 • ostre nożyczki
 • podkładka na stół/ tacka - coś co uchroni blat lub podłogę przed przypadkowym ubrudzeniem
 • koronka ze starej bluzki/ sukienki lub kupiona na metry w pasmanterii
 • do wykończenia detali możesz użyć także brokatu i cienkiego pędzelka do nakładania kleju.
Jak to zrobić?
 1. Jeśli chcesz ozdobić stare buty; dokładnie je umyj i wysusz.
 2. Dokładnie przytnij koronkę do wymiarów powierzchni, którą chcesz pokryć.
 3. But pokryj klejem, rozprowadź go pędzelkiem dokładnie po całej powierzchni - pamiętaj o rękawiczkach!
 4. Z największą precyzją nałóż koronkę, ewentualne nierówności usuń ostrymi nożyczkami (najlepiej z czubkiem).
 5. Nadmiar kleju niezwłocznie usuń chusteczką lub ściereczką.
 6. Gdy koronka wyschnie możesz nałożyć dodatkowe ozdoby wedle uznania.
Klej do butów
Klej do obuwia musi być trwały, wodoodporny i bezbarwny - dzięki temu można naprawić zarówno dziecięce trampki, jak i eleganckie botki. Nie raz kleiłam Oliwierowi czubki butów zdarte na rowerze czy hulajnodze, szkolne kapcie to już totalny horror (kleiłam chyba wszystkie, które nosił - nie wiem co on robi w tym przedszkolu), ostatnio nawet swoje ukochane Pumy musiałam nieco podreperować. Nigdy się nie zawiodłam więc postanowiłam wykorzystać klej TADAM także do małych metamorfoz. Dzięki temu powstały cudne koronkowe trampki, a w planie mam także brokatową wersję, o której marzyłam “za dzieciaka” - w końcu matce też się należy odrobina szaleństwa. W ciągu dnia jest na tyle ciepło, że ja nadal biegam w trampeczkach i nic się z nimi nie dzieje - po pierwszym mrozie będą czekać na mnie do wiosny :)


KONKURS
Zadanie konkursowe: Wyobraź sobie, że posiadasz magiczne buty. Buty, które nie dość, że nigdy się nie psują, ale również… potrafią teleportować! Napisz, gdzie byś chciał/a dzięki nim się znaleźć i dlaczego?

Konkurs będzie trwał od godziny 8:00 w dniu 27 października 2018 r., do godziny 23 : 59 w dniu 4 grudnia 2018 r. Okres ten dalej zwany jest "Czas Trwania Konkursu".

Nagroda: Suszarka do butów marki Elektrowarm, zestaw produktów TADAM®.

Regulamin konkursu „Magiczne buty z klejem TADAM®”

I Postanowienia ogólne
1.      Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Magiczne buty z klejem TADAM®”.
2.      Organizatorem konkursu Nuorder Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-442, przy ul. Adama Idźkowskiego 4 lokal 10, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod  numerem KRS nr 0000327152, NIP: 521-35-22-564, REGON 141730887, kapitał zakładowy w wysokości (zwana dalej Organizatorem)  – agencją działającą na zlecenie Fenedur S.A.” z siedzibą w 18 de julio 1117 Piso 2 , Montevideo, Uruguay.
3.      Fundatorem nagród w Konkursie jest Fenedur S.A.
4.      Użyte w Regulaminie pojęcia Blog i Bloger, odnoszą się do serwisu internetowego, na którym został opublikowany Regulamin oraz informacje o konkursie oraz do osoby go prowadzącej.

II Uczestnicy konkursu
1.      Uczestnikiem Konkursu może być osoba, spełniająca następujące kryteria:
         - pełnoletnia osoba fizyczna,
         - posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
2.      Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest posiadanie komputera lub innego podobnego urządzenia umożliwiającego połączenie z siecią Internet, które to urządzenie musi być wyposażone w jedną z następujących przeglądarek stron internetowych:  Mozilla Firefox w wersji 38.x i wyższej, Internet Explorer w wersji 11x i wyższej, Opera w wersji 30.x i wyższej lub Google Chrome w wersji 43.x i wyższej.
3.      Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz osoby spokrewnione lub spowinowacone z twórcą pytań konkursowych - Blogerem.
4.      Uczestnik konkursowy wraz z dodaniem zgłoszenia konkursowego potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz go akceptuje.
5.      Zakazane jest dostarczanie przez Uczestników treści bezprawnych i naruszających dobre obyczaje, w szczególności treści pornograficznych, rasistowskich, zniesławiających, podżegających do przemocy, naruszających prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej osób trzecich.

III Zasady konkursu
1.      Konkurs rozpoczyna się wraz z zamieszczeniem notki konkursowej na stronie internetowej - blogu prowadzonej przez Blogera.
2.      Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
3.      Zadaniem w Konkursie jest :
a)   Udzielenie odpowiedzi na 1 pytanie kreatywne zawarte w poście konkursowym: Wyobraź sobie, że posiadasz magiczne buty. Buty, które nie dość, że nigdy się nie psują, ale również… potrafią teleportować! Napisz, gdzie byś chciał/a dzięki nim się znaleźć i dlaczego?
b)   Odpowiedź ma zostać umieszczona w komentarzu pod w/w notką.
c)    Odpowiedź nie może być skopiowana od innego uczestnika konkursu.
4.      Konkurs będzie trwał od godziny 12:00 w dniu 27 października 2018 r., do godziny 23 : 59 w dniu 4 grudnia 2018 r. Okres ten dalej zwany jest "Czas Trwania Konkursu".
5.      Spośród wszystkich prawidłowo zgłoszonych zadań konkursowych, Bloger wybierze jedno z nich, kierując się następującymi kryteriami: zgodność prac konkursowych z tematyką, oryginalność, kreatywność i pomysłowość prac konkursowych, walory artystyczne prac Konkursowych.

IV Nagrody w konkursie
1.      W Konkursie przewidziano następującą Nagrodę:
Nagroda: Suszarka do butów marki Elektrowarm o wartości 99 zł (dziewięćdziesiąt złotych 00/100) brutto, zestaw produktów TADAM® o wartości  20 zł (dwadzieścia złotych 00/100) brutto oraz dodatkowa nagroda pieniężna  w wysokości 13 zł (trzynaście złotych 00/100).
Nagroda, opisane w ust. 1 powyżej, zostaje przyrzeczona na rzecz Laureata pierwszego miejsca w Konkursie, wyłonionego przez Komisję Konkursową.
2.      Dodatkowa Nagroda Pieniężna przewidziana przez Organizatora, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie będzie wypłacona Laureatom Konkursu lecz pobrana (potrącona) przez Organizatora jako zryczałtowany podatek, o którym mowa w art. 41 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z tytułu łącznej wartości nagród (rzeczowej i dodatkowej Nagrody pieniężnej) wygranych w Konkursie przez Laureatów. Organizator jako płatnik, zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, prześle podatek od Nagrody ( rzeczowej i pieniężnej) w wysokości 10% łącznej wartości Nagród (rzeczowej i pieniężnej) do właściwego urzędu skarbowego.
3.      Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na inną nagrodę oraz niemożliwa jest wypłata równowartości nagrody.
4.      Osoba, której przyznano nagrodę rzeczową, o której mowa w niniejszym paragrafie, powinna skontaktować się z Blogerem w wiadomości prywatnej podając poniższe dane:
         - Imię i nazwisko
         - Adres dostarczenia przesyłki
         - Numer telefonu dla kuriera
5.      Bloger zobowiązany jest do przekazania danych osobowych Organizatorowi.

V Zasady przyznawania i wydawania nagród
1.      Jeden Zwycięzca może otrzymać tylko jedną nagrodę, o której mowa w punkcie IV.
2.      Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej przez Blogera, za pomocą komentarza pod ankietą znajdującą się na blogu w ciągu 7 dni od dnia zakończenia konkursu.
3.      W odpowiedzi na opublikowany komentarz Zwycięzca jest zobowiązany w ciągu 2 dni przesłać Blogerowi na wskazanego maila dane adresowe do wysłania nagrody.
4.      Organizator wyśle Zwycięzcy  nagrodę pocztą kurierską w terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania danych adresowych.
5.      Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie.
6.      Zwycięzca, przy odebraniu nagrody zobowiązuje się do sprawdzenia przesyłki. Jeżeli przesyłka jest uszkodzona, Zwycięzca zobowiązany jest do spisania protokołu szkody, który posiada kurier.
7.      Zwycięzca może zrzec się prawa do wygranej nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny ani na żadną inną formę rekompensaty.
8.      Organizator podejmuje tylko jedną próbę dostarczenia nagrody.
9.      Nagrody stanowią przychód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 350 ze zm.).

VI Prawa i obowiązki uczestników
1.      Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać niniejszego Regulaminu.
2.      Wszelkie naruszenia Regulaminu Konkursu mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
3.      Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady etykiety.

VII Postępowanie reklamacyjne
1.      Reklamacje dotyczące nagród w Konkursie powinny być składane w formie pisemnej oraz elektronicznej. Reklamacje mogą być składane  pod adresem „NuOrder Sp. z o.o.”, ul. Adama Idźkowskiego 4/10, 00-442 Warszawa lub pod adresem e-mail: biuro@nuorder.pl
2.      Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również  powód reklamacji i żądanie składającego reklamację.
3.      Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji i powiadomienia Uczestnika o sposobie rozstrzygnięcia w terminie 14 dni od jej otrzymania.

VIII Dane osobowe i prawa własności intelektualnej
1.         Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie. Przesłanie przez Użytkownika  Zgłoszenia zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 1 jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika  nieodpłatnej zgody na wykorzystanie Zgłoszenia lub jego elementów przez Organizatora  na stronach internetowych w związku z promocja Konkursu.
2.         Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
3.         Administratorem Państwa danych osobowych jest „NuOrder Sp. z o.o.”- z siedzibą w Warszawie, 00-442, przy ul. Adama Idźkowskiego 4/10., z którym mogą się Państwo kontaktować pod adresem: rodo@nuorder.pl
4.         Celem przetwarzania Państwa danych jest umożliwienie Państwu udziału w Konkursie, wyłonienia zwycięzców i przekazania nagrody tj. realizacja umowy zawieranej poprzez akceptację niniejszego regulaminu, realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci wykorzystania zgłoszenia w celach marketingowych oraz obrony przed roszczeniami z tytułu naruszenia niniejszego regulaminu i zachowania zdolności do wykazania zgodności postępowania administratora z przepisami prawa, a także wywiązanie się z obowiązków z zakresu prawa podatkowego w związku z przekazaniem nagrody. Podstawami prawnymi przetwarzania są art. 6 ust. 1 pkt b, c i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
5.         Odbiorcami Państwa danych osobowych będą: Bloger, firmy pocztowe i kurierskie realizujące wysyłkę nagród, organy administracji skarbowej, operatorzy usług hostingowych oraz firmy świadczące na naszą rzecz obsługę rachunkową.
6.         Dane uczestników, którzy otrzymali nagrodę będą przetwarzane maksymalnie do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych (a więc zasadniczo przez okres 5 lat od dnia zakończenia roku podatkowego, w którym odbywał się konkurs), dane pozostałych zaś uczestników – do czasu zakończenia Konkursu.
7.         Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że Państwa dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem.
8.         Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ich usunięcia, w szczególności gdy są przetwarzane niezgodnie z prawem, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na Państwa szczególną sytuację oraz prawo do przeniesienia danych, w tym przekazania ich na Państwa żądanie innemu administratorowi.
9.         Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w Konkursie.

XIX Postanowienia końcowe
1.      Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.

13 komentarzy:

 1. Wow, niezła metamorfoza! Ja mam do takich rzeczy dwie lewe ręce, niestety ;)

  OdpowiedzUsuń
 2. Bardzo fajnie to wyglada :)

  OdpowiedzUsuń
 3. Ciekawy pomysł :) Klej musi być dobry, skoro klei takie cudeńka :)

  OdpowiedzUsuń
 4. Niewiele potrzeba, aby powstała świetna metamorfoza obuwia, córka uwielbia takie robić. :)

  OdpowiedzUsuń
 5. świetnie wyglądają :)

  OdpowiedzUsuń
 6. Super zmiana, ale ja wiem że mnie by to przerosło :P

  OdpowiedzUsuń
 7. Super metamorfoza!

  Gdybym mogłą się teleportować, teraz przeniosłabym się w piękne i słoneczne miejsce, z moimi najbliższymi, żeby nie marznąć. A na jeden jedyne dzień 24.12 do Laponi! Na białe święta!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pani Magdo, gratuluję. Poproszę o dane do wysyłki nagrody na maila oliloli.newlife@gmail.com

   Usuń
  2. dziękuje ;) dane już podesłane! D
   Dziękuję również za komentarz z przypomnieniem, niestety okres Świąteczny zrobił swoje i przegapiłabym!

   Usuń
  3. Napisałam z konta Altruistka@pisz.to ;)

   Usuń
 8. Ale zmiana, wow! Świetny pomysł na nowy look lub dopasowanie butów do wyszukanego stroju

  OdpowiedzUsuń
 9. świetny pomysł musze i ja wykorzystać:)

  OdpowiedzUsuń

instagram

Obsługiwane przez usługę Blogger.